Een goed plan van aanpak als fundament

Of je nu een huis, een brug of een MS Access applicatie bouwt; een succesvol project begint altijd met een goed plan.

Jos van Alphen (Bouwend Nederland): "We stonden voor de opgave een omvangrijk bestand met onderzoeksgegevens om te bouwen. Office Programs heeft ons daar prima bij geholpen en op een creatieve manier invulling gegeven aan onze wensen."

Tip Via deze knop kunt u o.a. basiscomponenten en voorbeelden bekijken. Als u doorklikt kunt u extra modules gaan bekijken. Via Home kunt u altijd weer terug (of via Vorige van uw browser).

De juiste weg

Het gebeurt maar al te vaak dat ontwikkelaars veel te lichtzinnig denken over de belangrijkheid van een goed plan. Onzorgvuldigheid en te snel beginnen met bouwen zijn er de oorzaken van dat je later als klant met de gebakken peren komt te zitten. Geld weggegooid, buikpijn en als extra bonus zit je dan ook nog met kostbare bedrijfsverstoringen.

Aan de andere kant worden opdrachtgevers vaak met veel te technische gegevens geconfronteerd zoals een ingewikkeld functioneel ontwerp. Helemaal fout, want als klant is de technische kant van de applicatie niet je specialisme. Het kan ook niet dat je beslissingen moeten nemen over zaken die je gebied niet zijn. Een ontwikkelaar moet toch begrijpen dat IT er juist voor is om het je makkelijker te maken, niet moeilijker...

Dit is waar het eenvoudigweg gaat: De klant geeft zijn doel aan en de onwikkelaar zorgt ervoor dat dat doel op een eenvoudige en efficiënte wijze kan worden bereik. That's IT.

Met een zorgvuldig opgezet plan in begrijpelijke taal waarin het doel van de klant is uitgewerkt (met de nodige bijbehorende info), wordt een hoop narigheid voorkomen. Zowel ontwikkelaar als klant weten vooraf waar ze aan toe zijn.

Hoofdlijnen - expertise - ontzorgen

Als klant dient u in eerste instantie de essentiële hoofdlijnen van het doel in een paar zinnen aan te geven. Je kan niet altijd alles van tevoren voorzien en dat is ook helemaal niet nodig. Later dingen bijbouwen is ook geen enkel probleem zolang in de basis de kernzaken maar niet ontbreken. Het is dan ook aan de ontwikkelaar om zijn expertise hier op los te laten. Hij moet goed mee- en vooruitdenken en waardevol advies uitbrengen zodat er later geen problemen ontstaan. Een goede communicatie is daarom van groot belang. Als er bij de ontwikkelaar een gebrek aan expertise bestaat (expertise = kennis + inzicht + ervaring), wordt de basis al vanaf het begin verkeerd gelegd. Dit is dan ook de belangrijkste reden waarom veel IT-projecten mislukken.

Ontzorgen

De bedoeling is dat we u ontzorgen. Dat begint bij aanvang van de ontwikkeling van de applicatie. Ga a.u.b. niet zelf een uitgewerkt plan opstellen. Want het is aan de expert om data in een database goed te organiseren, vervolgens goed te managen om zaken te kunnen automatiseren. Dit is de verantwoordelijkheid van de expert, niet die van u. Het fundament voor een efficiënte applicatie wordt nu eenmaal gelegd door een goede architectuur waarbij zeer goed vooruit gedacht moet worden. Dit is niet uw gebied, maar ons gebied. Gun uzelf die ontzorging; dat is niet alleen makkelijker, maar ook veel beter. Uw gebied is om goed aan te geven waar u heen wilt.

Onderstaand screenshot toont hoe belangrijk een goed plan is, welke verantwoordelijkheden er bij de ontwikkelaar liggen en waar die rekening mee moet houden.

Access applicatie ontwikkeling

In stappen naar het doel

We gaan stapsgewijs het project in en u weet bij elke stap waar u aan toe bent.

Stap 1 Gratis goed advies

Een gratis intakegesprek met goed advies. Beloofd: dit gratis intake gesprek vormt de basis voor een succesvol project.

Stap 2 Eerst een richtprijs

Als de hoofdlijnen bekend zijn kan een richtprijs worden gegeven. De hoofdlijnen zijn vaak in enkele zinnen te omschrijven. Want het gaat nu nog om een richtprijs omdat gaandeweg nog functionaliteiten kunnen worden toegevoegd en/of verwijderd. In elk geval heeft u met de richtprijs al meteen een redelijk goed beeld van het financiële plaatje. Bevalt de richtprijs, dan kunnen we door naar de volgende stap of we nemen beleefd afscheid van elkaar.

Stap 3 De inventarisatie

Om de wensen goed en duidelijk vast te leggen zal een inventarisatie worden gemaakt. Nu komt het goed mee- en vooruitdenken en waardevol advies uitbrengen om de hoek kijken. Grote zorgvuldigheid is nu vereist en dat kost tijd. De inventarisatie is daarom niet gratis. Echter, de totale uren worden bij lange na niet berekend. De kosten zijn ook afhankelijk van de complexiteit. Voor de inventarisatie ontvangt u een offerte met een bedrag waar geen mens wakker van zal liggen. Het gaat er in deze om dat geen misbruik gemaakt wordt van goodwill.

Stap 4 Definitieve prijs

Nadat alle wensen en details bekend zijn wordt een definitieve prijs voor de ontwikkeling van de applicatie afgegeven. Ook nu ontvangt u weer een vrijblijvende offerte. Wordt die bevestigd, dan is de voltooiing snel een feit want we hebben dé perfecte middelen om goed en snel te bouwen! Dit is uitgelegd op de pagina Waarom is Office Programs uniek in MS Access?

Tip Als we verder kijken dan de neus lang is en het is zover dat de applicatie eenmaal in gebruik is, hoort er uiteindelijk ook de mogelijkheid te zijn om de appplicatie te laten onderhouden. Heel normaal, want je nieuwe auto laat je ook vanaf het moment van aanschaf onderhouden, toch?

Volgende stap: Onderhoud of neem direct Contact op.

Een goed onderhoudsplan zorgt voor een naadloze continuïteit van de applicatie. Voor een klein bedrag en gegarandeerd zonder bedrijfsverstoringen.

Vorige stap: Maatwerk.